Farmacologia clínica

Codi servei:

Recerca:

Actualment, l'activitat de recerca del Servei de Farmacologia Clínica està centrada en dos àmbits. D'una banda, projectes multicèntrics nacionals i internacionals en relació amb els polimorfismes genètics (quan hi ha més d’una variant per a un gen) i les reaccions adverses a medicaments. D'altra banda, projectes propis sobre la farmacologia humana i el potencial abús de medicaments i drogues, especialment les denominades noves substàncies psicoactives. Part de la recerca es fa a la Unitat Polivalent d'Investigació Clínica (UPIC) de l'Hospital i l'Institut Germans Trias.

Les principals línies de recerca del servei són:

 • Determinants genètics en les reaccions adverses a medicaments
 • Revisions sistemàtiques
 • Assaigs clínics de fasese inicials (Fase I i II) amb voluntaris sans i amb pacients
 • Vacunes i altres productes contra la tuberculosi
 • Potencial abús de medicaments i drogues
 • Biomarcadors en l'abús i l'addició de medicaments i drogues

Presentació:

Tipus Servei: 5

Correu: farmacologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

Tots els facultatius del Servei de Farmacologia Clínica són professors (catedràtic i associats) del Departament de Farmacologia, de Toxicologia i de Terapèutica a la Facultat de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti. Són responsables de la docència de les assignatures de Farmacologia General i Farmacologia Clínica del Grau de Medicina.


Docència postgraduada

Els professionals del servei participen en la formació de metges residents en Farmacologia Clínica i dirigeixen tesis doctorals.

 

Residents 2022

Consulteu la Guia docent.

 

També participen en cursos, jornades i sessions de diferents especialitats, i en el Màster de Farmacologia de la facultat de Medicina de la UAB.


Formació continuada

El servei organitza cursos sobre metodologia i recerca, així com sobre altres aspectes relacionats amb la Farmacologia Clínica.

També, coordina cada mes:

 • Sessions especialitzades de farmacovigilància i d'interconsultes
 • Sessions bibliogràfiques
 • Sessions de protocols de recerca avaluats pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica
 • Sessions de projectes de recerca realitzats pel servei
 • I sessions sobre altres aspectes rellevants per a l’especialitat