José Moltó Marhuenda

Metge especialista del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Germans Trias

Metge especialista. Doctor en Medicina. Membre de la Unitat de VIH. Duu a terme activitat assistencial ambulatòria amb consulta pròpia. En l'àmbit del pacient ingressat és interconsultor del pacients amb infecció per VIH, especialment d’aquells que estan sotmesos a tractaments que tenen interaccions farmacològiques amb el tractament antiretroviral. La seva línia de recerca està centrada en la farmacocinètica dels antiretrovirals i les seves interaccions farmacològiques.  És professor col·laborador de Pràctica clínica de la UAB.