Farmàcia

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Farmàcia té les següents línies de recerca:

  • Adherència al tractament farmacològic en pacients amb VIH, trasplantament renal i esclerosi múltiple
  • Impacte de la conciliació terapèutica en la disminució d'errors de medicació
  • Seguretat farmacoterapèutica a Pediatria: prevenció d'errors de medicació en pacients pediàtrics hospitalitzats
  • Medicaments i caigudes dels pacients hospitalitzats
  • Variabilitat dels nivells d'hemoglobina en pacients tractats amb estimulants eritropoiètics
  • Atenció farmacèutica als pacients d'hepatitis C tractats amb els nous antivirals
  • Noves tecnologies aplicades a l'atenció farmacèutica

Presentació:

Tipus Servei: 5

Correu: farmacia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El servei compta amb els següents programes docents:

  • Per a la formació de tècnics en Farmàcia
  • De pràctiques tutelades per a estudiants de Farmàcia
  • Centre de recepció d'estudiants estrangers de Farmàcia

També, participa en la formació d'estudiants de Farmàcia ja que imparteix classes de l'assignatura Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica a la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB).

 

Docència postgraduada

El servei té un programa docent per a la formació de farmacèutics especialistes en Farmàcia Hospitalària.

 

Residents 2022

Consulteu la Guia docent.