Reumatologia

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Reumatologia participa en assajos clínics sobre noves teràpies, majoritàriament en el camp de la patologia articular inflamatòria i la autoimmunitària.

També fa investigació clínica i translacional pròpia. Les línies d’investigació actualment en curs són: estudi de l’artritis en edat avançada, avaluació de la resposta immunitària innata en pacients amb artritis psoriàsica, efecte de la inflamació sobre el metabolisme ossi, alteracions del ritme cardíac en pacients amb lupus eritematós sistèmic, entre d’altres. Participa activament en grups de treball de la Societat Catalana de Reumatologia i de la Sociedad Española de Reumatología. Els resultats dels treballs d’investigació es presenten als congressos nacionals i internacionals i es publiquen en revistes científiques.

 

Presentació:

El Servei de Reumatologia de l’Hospital Germans Trias,  liderat pel Dr. Alejandro Olivé, s’està consolidant com un Servei amb una amplia experiència en el camp de les malalties autoimmunitàries, els reumatismes articulars inflamatoris, la patologia metabòlica òssia i la reumatologia pediàtrica, entre d’altres. La seva estreta relació amb altres serveis de l’hospital com els de Radiologia, Immunologia, Pediatria, Nefrologia, Pneumologia o Anatomia-Patològica, entre d’altres, permet un abordatge integral del pacient reumàtic.

El Servei de Reumatologia desenvolupa la seva activitat assistencial a l’àrea d’hospitalització, a l’hospital de dia polivalent, a les consultes externes i als centres d’atenció primària vinculats amb l’hospital. La pràctica de mètodes diagnòstics com la densitometria, capilaroscòpia, ecografia musculoesquelètica, biòpsies muscular, salival, de greix subcutani i la prova de Schirmer de secreció lacrimal també formen part de la cartera de serveis de Reumatologia a l’Hospital Germans Trias.

Cal senyalar la seva vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona, tant pel que fa a la formació del grau de Medicina, com a la de màsters i doctorat. També està implicat de forma activa en la formació de metges especialistes en Reumatologia (programa de formació MIR), com també d’altres especialitats com Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària o Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

 

Tipus Servei: 1

Correu: reumatologia.germanstrias@gencat.cat / Telèfon: 93 497 84 81

Docència:

 

El Servei de Reumatologia està vinculat amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tant pel que fa a la formació de grau com la de postgrau, i està acreditat per a la formació de metges especialistes (programa MIR).

 

Formació de grau

El Dr. Alejandro Olivé és professor associat a la Facultat de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti. Les classes teòriques i pràctiques de l’assignatura de Reumatologia són impartides pels metges adjunts del Servei de Reumatologia d’aquest hospital.

 

Formació postgraduada

Membres del Servei de Reumatologia participen en la formació postgraduada en màsters universitaris, com també en la formació de doctorands.

 

Formació MIR

El Servei de Reumatologia està acreditat per a la formació de metges especialistes en reumatologia (programa MIR) d’acord amb la guia docent i col·labora amb la formació de metges d’altres especialitats com Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària i Cirurgia Ortopèdica i  Traumatologia.

 

Formació continuada

Les sessions científiques del servei, que se celebren tots els dimarts des del mes de setembre al mes de juliol, estan acreditades pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.