Mesures d'accés a l'Hospital durant la pandèmia de COVID-19


 


En el context de la pandèmia per coronavirus, l’Hospital Germans Trias ha pres mesures especials per contenir la transmissió del virus, i vetllar, així, per la salut de pacients i professionals.

 

És per això que s’han implementat uns requeriments en l’accés al centre tant per a pacients, com per a visites, acompanyants i professionals.

 

Actualment hi ha dos punts d’accés oberts: l’entrada principal de l’Hospital i l’entrada d’Urgències Maternal.

 

Entreu per la porta d'Urgències Maternal si heu d'anar a Ginecologia, Obstetrícia, Clínica del Dolor, quiròfans, Cirurgia Major Ambulatòria, extraccions de sang, Pediatria, Hospitals de dia, Insuficiència Cardíaca, Malalties Infeccioses, Hemodinàmica, ICO (quimioteràpia, radioteràpia, proves funcionals, consultes externes), Farmàcia i Arxius.


 

Si sou un pacient o usuari
 

En el cas dels pacients i usuaris, per a poder accedir al centre cal que tingueu una visita programada a consultes externes o a algun dels gabinets, una cirurgia major ambulatòria (CMA) o un ingrés programat. Heu de saber que:

 

  • Els pacients amb visites programades en algun dels serveis de consultes externes o gabinets, haureu de passar la Targeta Sanitària Individual (TSI) pel lector de les pantalles que trobareu  als vestíbuls.
 

       - Els pacients que no disposeu de la Targeta Sanitària Individual (TSI), haureu de facilitar:

- El vostre document identificatiu (document d’identitat o passaport)

Full de citació
 

 

  • Els pacients que no disposeu de cap dels requisits esmentats o en el supòsit de qualsevol altra incidència, us haureu d’adreçar al taulell per a ser atesos.

 

  • Els pacients que tingueu una prova diagnòstica, cirurgia major ambulatòria (CMA ) o ingrés programats haureu de:

    - Passar la Targeta Sanitària Individual (TSI) pel lector
    - Ensenyar el vostre document identificatiu (document d’identitat o passaport).

      - Mostrar el full de citació.

 

Només podreu accedir al centre 15 minuts abans de la cita programada. 

 

És important que recordeu que en cas de visita o prova programades haureu d’assistir sols, sense acompanyant.
 

Excepcionalment les persones que ho necessitin podran venir acompanyades d’una sola persona i els menors d’edat amb una persona o els tutors.


 

Si veniu a visitar un pacient ingressat
 

Les persones que vulgueu accedir a l’Hospital com a visites o acompanyants, haureu d’anar degudament acreditades com a visites autoritzades.
 

En aquest cas, se us facilitarà una targeta d’autorització de visita personal que tindrà una vigència mensual. Es recomana que l’acompanyant sigui sempre la mateixa persona, tot i que la targeta és intercanviable entre familiars fora del centre.

 


 

 

Recordeu que haureu de retornar la targeta en el moment que us donin l’alta hospitalària. 

Si teniu una visita professional
 

Les visites professionals, o aquelles persones que vinguin a fer una visita laboral a algun dels nostres professionals, hauran d’haver estat registrades prèviament per la seva persona de contacte.
 

Si el registre no s’ha realitzat correctament, haureu d’ensenyar algun document que acrediti el motiu de la visita o dirigir-vos al taulell d’incidències i contactar amb el professional directament.