Dades d'activitat

 

Resum 2015

 


   Activitat global


Altes


29.368

         

         Altes totals

          26.692

 

Altes convencionals


19.640


Altes de CMA


7.052

 

          Urgències de més de 24 hores

          2.676


Ingressos


19.654


Hospitalització a domicili


971


Sessions d'hospital de dia


37.025


Consultes (hospital i Centres d'Atenció Especialitzada)


388.270

 


Intervencions convencionals programades


6.628


Intervencions convencionals urgents


1.801


Intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria


6.970


Urgències


109.169


Urgències hospitalitzades


12.348


          Urgències/dia


299

  
   Activitat d'alta complexitat

 


Trasplantaments de ronyó


65


Trasplantaments de pàncrees


1


Implants coclears


16


Cirurgia instrumental de raquis


120


Cirurgia del Parkinson i l'epilèpsia


20


Radiologia intervencionista


876


Cirurgia oncològica


467
 

 

 

 

Podeu consultar les dades completes a les memòries que anualment publica el centre:

 

 

Consulteu també

Central de Resultats de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya