Formació continuada

Els professionals de Germans Trias organitzen cursos de formació oberts a professionals d'altres centres.

 

Cursos que actualment tenen inscripció oberta:

  Diagnòstic i maneig pràctic de les infeccions associades a la teràpia biològica                   Data: 13 de març

 

 

II Curs d'anatomia aplicada als abordatges transorals de la faringe

    Dates: 12, 13 d'abril