M'atendran a casa

Què és

L'hospitalització a domicili és un programa assistencial que fa possible que un pacient sigui atès a casa seva per professionals de l'hospital durant un cert període de temps. El motiu és que necessita atenció especialitzada, però en canvi no li cal estar hospitalitzat.

És el cas de:

  • Pacients que fa un temps que estan ingressats i que poden ser atesos a casa
  • Pacients que arriben a Urgències i que, després de ser atesos a l'hospital, poden rebre l'assistència a casa
  • Pacients dels hospitals de dia
  • Pacients per a qui el seu metge de capçalera ha demanat aquesta atenció

 

Requeriments

Quan us ho proposem, si hi esteu d'acord, haureu de signar un document de consentiment informat.

També és imprescindible que tingueu a prop una persona que us pugui ajudar en les tasques del dia a dia, malgrat que no és necessària la seva presència les 24 hores.

 

A casa

Després d'haver decidit que sereu atesos per l'equip d'Hospitalització a domicili, rebreu una trucada a casa per saber com us trobeu.

L'equip l'integren professionals mèdics i d'infermeria. En la primera visita, el professional o professionals que us atenguin valoraran el vostre cas i faran una previsió sobre la durada de l'atenció a domicili, la freqüència de les visites i els membres de l'equip que és necessari que es desplacin a casa vostra.

També, us facilitaran uns números de telèfon per comunicar-vos amb els professionals a qualsevol hora del dia.

De fet, quan ja no sigui necessària la visita física de l'equip d'Hospitalització a domicili, és probable que us continuïn fent un seguiment telefònic, o un seguiment a l'hospital coincidint amb visites que tingueu programades.

Quan l'Hospitalització a domicili ja no sigui necessària, rebreu l'alta i el professional mèdic especialista de l'hospital o el de l'Atenció Primària tornaran a fer-se càrrec de la vostra assistència sanitària.