Rotacions externes

 

Es consideren rotacions externes les estades formatives en centres no previstos al programa formatiu de l'especialitat.

D'acord amb l'article 21 del Reial Decret 183/2008, que determina i classifica les especialitats en Ciències de la Salut, l'autorització de les rotacions externes depèn de cada Comunitat Autònoma.

A Catalunya, l'òrgan competent per a l’autorització de les rotacions externes és la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Per vehicular-ho, les sol·licituds de rotacions externes a l'Hospital Germans Trias s'han de dirigir a la Comissió de Docència amb un mínim de dos mesos d'antelació.

Podeu escriure un correu electrònic a formpostgrau.germanstrias@gencat.cat o trucar al telèfon 93 497 84 86 de 8 a 15 h.