Psicologia

 

 

Aquest any l'Hospital Germans Trias ofereix també l'especialitat de Psicologia.

 

Especialitat                

 

      Places       

 

    Guia docent

     

           

          Supervisió 

responsabilitat

        progressiva 

 
                   

 

Psicologia

 

 

2