Sol·licitar una segona opinió mèdica

Què és?

És l'avaluació que un professional mèdic (que no és el seu metge responsable) fa a un pacient, mitjançant la revisió de la seva documentació mèdica, per contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies de gravetat especial.

És diferent que una derivació o un canvi de metge i es limita a uns supòsits concrets, és a dir, a uns diagnòstics o prescripcions de tractaments concrets.

A Catalunya, el dret a disposar d'una segona opinió mèdica el regula el Decret 125/2007, de juny de 2007. Podeu consultar-ne els detalls a la pàgina web del CatSalut.

 

Com demanar-la?

Adreceu-vos a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del centre on us han diagnosticat la malaltia o prescrit el tractament. Allà us facilitaran informació i un formulari que haureu d'omplir, i tramitaran la vostra petició. En funció de la malaltia, podreu indicar quin dels centres de referència us agradaria que emeti la segona opinió.

La petició s'envia al CatSalut, que l'acceptarà o rebutjarà en funció de la seva adequació al Decret 125/2007.

En el cas de Germans Trias, el contacte de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania és:

 

La resolució

  • Si la segona opinió mèdica confirma el primer diagnòstic o tractament, us continuarà atenent el centre inicial.
  • Si la segona opinió mèdica varia, podreu ser atès/a al centre que ha emès la segona opinió, en cas que així ho decidiu.